.

.

vrijdag in week 29 door het jaar

Vandaag horen we Paulus in zijn brief aan de christenen van Rome: 'Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.'

Is dat niet herkenbaar voor ieder van ons ? Ik denk het wel. Voor mij toch zeker.
Nog meer merkwaardig is dat we ons 'nee-woord' soms diep koesteren. En dit terwijl we weten dat het haaks staat tegenover wat God vraagt. Dikwijls zit dat in heel kleine dingen, heel subtiel, maar wel aanwezig; actief aanwezig. Denk aan roddel, oordeel, kwaad spreken, neerkijken op, onnodige negatieve kritiek, humor die neerhaalt, nalaten van gebed, …
We doen het gewoon, wetende dat het niet goed is. De mens is - wat dat betreft - een raar wezen.

We zijn zondaars, in het klein, soms ook in het groot. We moeten daar gewoon eerlijk in zijn. Ook al accepteren we dat niet graag.

In het Wees Gegroet bidden we 'Bid voor ons, arme zondaars'. Aan het begin van de eucharistie, bij het Kyrië zeggen we tot drie maal toe: 'Heer, ontferm U over ons'. Bij de schuldbelijdenis: 'Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld'.
Huichelen we als we aan het begin van de eucharistieviering vergeving vragen voor onze zonden? Spelen wij hier de zondaar? Nee, we zouden huichelen als we menen dat we geen zonden hebben. We zouden huichelen wanneer we ons vereenzelvigen met ons correcte uiterlijk.
Niet huichelen is weten dat we zondaars zijn.

Is dat een negatieve gedachte? Nee, integendeel.
Pas voor wie inziet en voor zichzelf en voor God toegeeft dat hij een zondaar is, is er genezing mogelijk. Inzien kan leiden tot een diepgemeend 'Heer, ontferm U over mij', en dat geneest. In het inzicht is de Heer reeds genezend aanwezig. In zijn Geest zal Hij de mens brengen tot het Kyrië, of zelfs tot de biechtstoel, waar de zondaar wordt uitgenodigd zijn diepste nee-woord tot uitdrukking te brengen om het te leggen in Gods barmhartigheid; Hij die vergeeft, Hij die geneest.

Genezing, redding, kunnen we niet zelf bewerkstelligen. Daar hebben we God voor nodig, en Hij ons.

Kom, laten we ons geven aan de Heer, niet alleen met onze ja-woorden, maar ook, en misschien vooral, met onze nee-woorden.

4 opmerkingen:

 1. Ja, Kris, wij zijn zondaars. We willen wel het goede, maar toch doen we het kwade. Sint Paulus zegt het heel mooi. Jezus vraagt de tekenen van de tijd te onderkennen. Dat is in Zijn tijd: Hijzelf, die heel Gods barmhartigheid en redding zal worden. Jezus insisteert: 'Als je naar een hoge autoriteit onderweg bent, probeer tot een vergelijk te komen, opdat je niet aan een onverbiddelijke rechtsuitspraak onderworpen wordt'. Wat wil dat zeggen? Dat wij de weg naar Jezus en Zijn kruis moeten vinden, ons toe moeten vertrouwen aan Gods barmhartigheid. Zo niet, dan zijn we voor altijd verloren. God zij gedankt, zegt Paulus, door Jezus Christus. Hij alleen kan mij redden uit dit bestaan ten dode.
  Zien we de tekenen in onze tijd? Het is altijd gevaarlijk concreet te worden. Maar bv. die hormonale anticonceptie: brengt die iets goeds? Uiteindelijk alleen een ontregeling van de harmonie in het vrouwelijke lichaam dat wel ziek moet worden op de duur. Echtscheidingen bij de vleet, een tekort aan kinderen. Let wel: dat is geen beschuldiging van concrete mensen, want als ik getrouwd was, zou ik het waarschijnlijk ook hebben toegepast. Maar er is een alternatief: sensiplan bv. Een totaal natuurlijke vruchtbaarheidsbeheersing, waarbij je als koppel enkele lessen moet volgen om het lichaam van je vrouw te leren kennen en dan is het zoals met leren auto rijden, dan ken je het voor heel je leven. Waarom wordt dat niet ook geleerd op onze scholen? Bv. de klimaatvervuiling. Al meer dan 25 jaar had men elektrische auto's. Ze werden vernietigd door de olielobby. Je kan toch niet blijven CO en CO2 en stikstoffen in de lucht spuiten? Dat luchtruim is toch een keer verzadigd? We moeten dus wel ziek worden. Bv. de migratiestromen. Men verwelkomt ze als welkome arbeidskrachten die ons bevolkingstekort op moeten vangen. En zij bouwen moskeeën. Ik gun die mensen dat, want ik bewonder hun geloof. Waarom werpen wij het onze, dat eigenlijk veel mooier is, overboord? En waarom moeten wij dan onze kerken sluiten, die zolang een wegwijzer waren naar onze dorpen en ook naar God?
  Sorry, Heer, het lijkt allemaal zo negatief wat ik zie vanmorgen. God, wees Gij ons, zondaars, genadig. Schenk ons vergiffenis omwille van de verdiensten van Jezus, Uw Zoon, op het kruis.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Kris, waar heb jij deze stukjes vandaan. Soms zet je je naam er onder, maar deze keer niet. Het valt mij op dat ze in jou stijl zijn, maar geen naam? Ik vind het grappig, maar ook goed dat je steeds een heel toepasselijk verhaal weet te vertellen. Goed hoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als we ons angstig voelen
  nu er veel anders gelovigen
  in ons land hun toevlucht zoeken
  voelen wij ons overrommpeld
  ga ik, bij mezelf te rade
  waarom ik angstig ben
  is het door het steeds minder worden
  van ons Christelijk geloof
  denken wij,
  dat wij het allemaal wel zèlf kunnen?
  het gaat ons toch zo goed
  velen hebben God niet meer nodig
  Geloof jij nog, werd mij gevraagt
  dat is toch niet meer van deze tijd?

  Ja Heer ik geloof
  en het doet mi zo zeer
  dat veel mensen U niet meer wìllen kennen
  Ik bid voor hen
  voor allen die Uw Naam niet meer eren
  en zich dus ""aangevallen"" voelen
  door mensen die dat nog wel doen.
  Heer vergeef mij en ieder die het ''laat''
  niet meer in U geloven
  ook dat is een keuze
  Ik kies Heer Jezus voor U
  voor een persoonlijke relatie met U
  Ik geef mij ge''heel'' aan U
  in mijn zwakte en erbarmelijkheid,
  ..en ik weet U vind het goed
  zo!
  Je bent goed zoals je bent,
  als dank en zegen aan ieder
  in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
  Amen
  Amen

  BeantwoordenVerwijderen