.

.

33e zondag door het jaar - A

Vandaag hoorden we de gekende parabel van de talenten. Prachtig verhaal !!

Allemaal hebben we talenten, zoals we ook allemaal gaven in ons dragen. En het zou bijzonder jammer zijn moesten we onze talenten en gaven begraven, er niets mee doen. God heeft ze ons gegeven om ze te benutten, bouwstenen als het ware voor zijn rijk van liefde.
Daar is veel over te zeggen. Doch ik zou vandaag één ding willen aanhalen; iets dat ons allen aangaat en waar ieder van ons een grote verantwoordelijkheid in draagt.

Talenten en gaven zijn als zaden in ons leven gelegd door God, als het ware meegegeven met de geboorte. Zaden die niet verzorgd worden, die geen water of licht of warmte krijgen blijven waar ze zijn; diep verborgen zonder groei, zonder plantje, zonder vrucht. Het spreekt voor zich dat dat niet de bedoeling is. Bedoeling is dat onze talenten en gaven tot ontwikkeling komen, tot planten die vruchten voortbrengen; vruchten waarmee God door ons en met ons en in ons zijn rijk hier op aarde gestalte kan geven.

Bij vele mensen blijven de zaden echter verborgen, ze blijven levensloos; geen plantje, geen vruchten. De reden hiervoor kan zeer verschillend zijn. Maar welke reden er ook is, feit is dat wij als gemeenschap hierin naar elkaar toe een enorme verantwoordelijkheid dragen.
Namelijk: zijn wij elkaar zo nabij dat we onze talenten ontdekken ... Spreken we elkaar aan op onze talenten ... Stimuleren we elkaar in het ontwikkelen van onze talenten. Zijn we bereid zo gemeenschap met elkaar te vormen dat het goede in ieder van ons naar boven kan komen, als zaden die open barsten, die door het water en de warmte van de gemeenschap een plantje worden met wortels in God, een plantje dat vruchten gaat voortbrengen. Zijn we elkaar zo nabij dat het benutten van onze talenten een ware passie wordt voor ieder van ons, iets dat we ten diepste koesteren omdat we beseffen dat God onze talenten gegeven heeft met de bedoeling ze te benutten.

Niemand kan zich onttrekken van deze verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Ieder vanuit zijn plaats in de samenleving, maar ieder draagt ze.

Het is een opdracht van elke dag, een opdracht dat een zekere waakzaamheid vraagt, geduld, tactheid, maar vooral ook liefde en veel veel warmte.

Laten we elkaar beminnen met het hart van God opdat ieder zijn talenten ten diepste mag ontdekken en koesteren, opdat ze tot leven kunnen komen.

kris

8 opmerkingen:

 1. Ja, Kris, daar zeg je iets heel belangrijks: we moeten mekaar helpen bij het ontdekken en ontplooien van onze talenten. Dit noem ik: de andere promoveren. Deze parabel van de talenten sluit naadloos aan bij deze van de bruidsmeisjes van vorige zondag. We moeten waakzaam zijn, de lampen brandend houden. Hoe doe je dat? Juist door je talenten te ontplooien. Onze talenten zijn niet enkel onze natuurlijke aanleg. Ik denk dat het ook deze zijn die wij als genade meekregen in ons doopsel: geloof, hoop, liefde. De Heer vertrouwde ons heel Zijn vermogen toe. Een talent lijkt de waarde te zijn van 27 kilogram zilver. Zelfs als je maar één talent kreeg, is dat nog een enorm bedrag. Jezus wil zeggen dat wij die talenten, laat ons zeggen de munt van het Koninkrijk die niets anders is dan de liefde, moeten ontplooien. Ermee woekeren. Want de talenten verdubbelen, lijkt mij wel een woekerpraktijk. Jezus is niet bang zelfs zulke malafide woekerpraktijken tot voorbeeld te stellen, niet omdat ze malafide zijn, maar omdat ze aangeven dat we risico's moeten durven nemen voor het Koninkrijk. Zelfs nu moet je als kleine spaarder risico's durven nemen bij de belegging van je klein beetje spaargeld, want een gewoon spaarboekje brengt niets op. Zo moet ook een christen zijn doopgenade beantwoorden door ermee te werken. Wie niet heeft, zal nog ontnomen worden wat hij heeft. Een student die niet goed is in een bepaald vak, zal veel moeten studeren om dat vak onder de knie te krijgen. Als hij het niet doet, zal hij steeds meer achterstand ondervinden. Als christenen nooit bidden, nooit de Bijbel lezen, nooit naar de kerk gaan, lopen ze ook het risico heel hun geloof te verliezen. Wat niet gevoed wordt, sterft af. Als je een tweede of derde taal nooit meer spreekt, zal je ze gauw vergeten. Laten wij onze lampen brandend houden, vooral met de olie van de liefde. Dat kan iedereen. Zelfs als je oud bent en aan je rolwagen gebonden, dan heb je nog altijd twee handen om te vouwen in gebed. En als je ze niet meer kan vouwen, dan heb je nog altijd een hart om lief te hebben. Bidden is ook beminnen. Het is God eren en voor anderen voorspreken bij God. Laten we woekeren met de Godsgave van ons doopsel. Laten we leven van en in de liefde!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank voor de mooie Homilie en dank voor de uitleg van dit zondagsevangelie,Daniel en Kris.
  Een gezegende zondag dag des Heren.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Leestip;Waarom niet méér overleg met de Orthodoxe Kerk? Voor de orthodoxe zijn de katholieke de afvalligen(,want Andreas werd voor Petrus geroepen door de Heer,zeggen ze )ze trachten in grote parochie's een voet tussen de deur te krijgen,zenden een bisschop naar steden met een gevolg orthodoxen en nemen de katholieken kerken in.
  Laten we bidden dat allen één mogen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. 3 dienaars met ongelijke talenten
  degene die er maar 1 kreeg had schrik van z'n meester, en nam geen risico : hij begroef z'n talent om het zeker niet kwijt te geraken

  Jezus bevestigt het beeld van een strenge meester, die verwacht dat z'n dienaars zélf initiatief nemen : zélf gaan zaaien en planten
  (terwijl hij lang weg blijft en niet meehelpt)

  Niet iedereen moet evenveel opbrengen, maar iedereen moet wel iéts bijdragen - en ofwel zélf iets zaaien en planten en laten groeien (zonder de hulp van god) ofwel anderen vertrouwen en hén ermee laten werken en woekeren
  De mens die maar 1 talent kreeg werd geblokkeerd door z'n angst en z'n ongeloof en wantrouwen
  Het resultaat van deze houding is niet dat de kleinste gered wordt en de laatste de eerste wordt
  maar  - integendeel ! - de laatste wordt nog afgenomen het weinige dat hij had en niet waard bleek !
  het 'mattheus-effect" -  provocerend voor wie denkt dat de talenten onrechtvaardig verdeeld zijn, en voor wie hoopt dat de sukkelaars en de Calimero's in gods rijk 'zalig' zullen zijn

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hoe kunnen we dit evangelie vertalen naar onze tijd ?
  In tegenstelling tot 2000 jaar geleden, toen de meeste mensen boerden of schapen kweekten of visten of handel dreven of een ambacht beoefenden (bvb timmerman)... zijn er nu veel nieuwe beroepen, en vooral : heel veel loonarbeid !
  In Jezus'tijd waren er wel soldaten in loondienst, maar in onze tijd zijn er veel meer ondernemers en zelfs multinationals als "werkgever" : het zijn - om een marxistisch woord te gebruiken - 'kapitalisten', die (zoals een bank) veel kapitaal beheren, wat past bij de ingewikkelde technologie en productietechnieken van onze tijd.
  Daarom deze vraag : kunnen we de dienaar met 1 talent van toen...  in onze tijd vergelijken met de werknemers, die hun talent (al dan niet) ter beschikking stellen van een baas, kapitalist, die winst wil maken ?  En de dienaar die zijn talent begraaft met de werklozen ?
  Ik wil daarmee niet de werklozen stigmatiseren, maar wel laten aanvoelen dat Jezus - in zijn tijd - niet alleen de rijken, maar ook de minder begaafde mensen uitdaagde ! 

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het zou kunnen zijn dat Jezus oorspronkelijk met deze parabel ook de minder getalenteerden moed in wilde spreken, door hen inderdaad uit te dagen met het weinige dat ze hebben, zich toch in te zetten voor het Rijk der hemelen. In een tweede laag, die van de redacteur Matteüs, zou deze, uitgaande van een parabel van de Meester, a.h.w. in een donderpreek de eerste christenen gewaarschuwd hebben voor het niet werken met hun talent voor het Rijk Gods. Dat was in zekere zin de toonaard van de homilie van onze rector in de eucharistie van deze morgen. Persoonlijk lees ik niet graag de evangeliën in verschillende lagen. Niet omdat die er niet kunnen zijn, maar omdat ik liever het woord zoals het er staat, wil lezen als het woord van God voor mij nu!

   Verwijderen
 6. Zou bij dit Evangelie bedoeld kunnen hebben,innerlijke talenten ontwikkelen? geloof hoop liefde? Dus vragen om de Heilige Geest,dan vragen we het goede en doen we het goede.
  God zal ons niet vragen hoeveel op onze bankrekening staat,we worden geoordeeld op de liefde voor God en onze naaste.
  Mag de mens toch ontdekken wat Jezus hartewens is:'dat we steeds beter ontdekken wat de karaktertrekjes van God zijn,die we Abba Vader mogen noemen,dat de wereld mag geregeerd worden door de grondwet en de basisrechten van Zijn Koninkrijk

  BeantwoordenVerwijderen