.

.

27 dec - Johannes, evangelist

De eerste lezing van vandaag - uit de eerste brief van Johannes - eindigt met: We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Waarin bestond de vreugde waarover Johannes en de zijnen schrijft ?
Ik vermoed dat het ging om het kennen van de Heer, zoals we in de zinnen daarvoor lezen. Hem kennen, Hem gezien en aangeraakt hebben, Hem ontmoet te hebben, gaf hen schijnbaar een onnoembare vreugde.
En toch ontbrak er iets aan hun vreugde. Namelijk het meedelen van de Heer. Zij doen dat op die moment doorheen een brief, en dat maakt hun vreugde volkomen, zo schrijft hij.

Lieve mensen, ik denk dat velen van ons vrede en vreugde ervaren in hun geloofsleven. Maar er is iets dat onze vreugde nog 'voller' kan maken. En dat is het meedelen van de Heer: verkondiging, op welke wijze ook.

Als gelovige gemeenschap durven we dat soms te weinig denk ik. Niet dat we ten allen tijde over Jezus moeten praten. Het zit 'm niet in het praten alleen. Maar we schuilen ons - denk ik - te vaak achter een zogenaamde bescheidenheid waarin we ons goed voelen juist omdat we niet over Hem moeten praten.
Bescheidenheid siert, da's duidelijk. Maar er bestaat ook een soort bescheidenheid die vals is, omdat ze niet zuiver is, en als drogreden gebruikt wordt om te zwijgen.

Als ik mag zou ik graag een hulpmiddel aanreiken om momenten te scheppen waarin over God, Jezus, de Bijbel, ons geloofsgoed, Kerk, de liefde in het algemeen,... kan gepraat worden.
Dat middel is de vraag aan Jezus om zulke momenten te geven in de loop van de dag. Dus bij je ochtendgebed eenvoudig vragen aan de Heer of Hij ons momenten zou geven waarin Hijzelf zich kan openbaren doorheen een goed gesprek. En je zult merken - echt waar - dat er zulke momenten in de loop van de dag zullen ontstaan. Vraag en je zal verkrijgen...
Van belang is op die moment niet de held te willen uithangen, geen knappe theologisch goed uitgebouwde zinnen te willen maken, niet rond de oren willen slaan met allerlei citaten uit de Bijbel, heiligenlevens of wat dan ook. Nee, op die momenten moeten we rustig innerlijk bij de Heer blijven, vertrouwend dat Hij het gesprek zal leiden. De Geest zal u woorden ingeven ... zo hoorden we gisteren nog.
Het gesprek dus niet toeëigenen, maar juist uit handen geven, en zelf gewoon instrument zijn van het gebeuren. Ja, laat het aan God over. Niet alles zelf in handen willen nemen. God mag ook wat doen.

En dat, lieve mensen, geeft inderdaad vreugde, omdat je diep vanbinnen aanvoelt en weet dat het de zending van ieder christen is de goede boodschap uit te dragen doorheen woord en daad.

Laten we ons niet verschuilen achter een valse bescheidenheid, maar laten we vrijmoedig (lees: vrij en moedig) ook eens over Jezus praten. Het kan je misschien verbazen maar vele mensen - meer dan we doorgaans vermoeden - hebben ontzettend deugd aan zo'n gesprek, omdat men al snel aanvoelt dat dergelijke gesprekken werkelijke dorstlessers zijn.

En er is veel dorst hoor.

Verkondiging … ook dat is Kerstmis.

kris

7 opmerkingen:

 1. Niet toevallig vieren wij het feest van de apostel en evangelist Johannes zo kort na Kerstmis. Hij is de evangelist, de theoloog van Gods menswording. Hij schrijft - naar men aanneemt - later dan de andere evangelisten. Hij veronderstelt dus dat zijn lezers die evangeliën kennen, maar hij wil zeggen: jullie weten al veel over Jezus van Nazareth, maar dit (wat ik nu ga zeggen) moet je ook nog weten. St. Jan is een ooggetuige. Hij heeft Jezus meegemaakt. Hij heeft diep in Zijn hart mogen kijken. Bij het laatste avondmaal lag hij dicht bij Jezus' borst. Petrus gaf hem een teken dat hij moest vragen wie Hem zou overleveren. St. Jan is de exegeet van het Christusmysterie. Hij schrijft het dan ook in zijn brief én in zijn evangelie: het leven, het eeuwige leven dat bij God is, is onder ons verschenen. Wij hebben het gezien en aangeraakt. Hij die er was vanaf het begin bij God, is nu mens geworden. Wij zijn er getuigen van en als wij het u verkondigen, dan is het opdat je deel zou hebben aan onze gemeenschap met de Vader en de Zoon. Zoals St. Augustinus het uitlegt in ons brevier: jullie die na de apostelen leven, jullie hebben Christus niet gezien, maar de apostelen zijn geroepen om het u mee te delen opdat ook gij deel zoudt hebben aan het leven van God dat zich in Christus openbaarde. Ook niet toevallig dat het evangelie van vandaag al een Paasevangelie is. Want het is Pasen dat Kerstmis uitlegt. Was Jezus niet verrezen, dan moesten wij ook geen Kerstmis vieren. Juist in het Paasgebeuren wordt duidelijk wie die Jezus van Nazareth is: God zelf die mens werd onder ons en in ons. St. Jan heeft het gezien: hij zag en geloofde. Hij is de ideale leerling, de door Jezus beminde leerling, de leerling die blijft. 'Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak?', vraagt Jezus aan Petrus (Joh. 21,23). Mochten ook wij leerlingen van Jezus zijn die blijven, die bij Hem blijven in gebed en liefde, zelfs als allen Hem links laten liggen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Broeder Daniël, u stelt dat het evangelie geschreven is door Jezus'geliefde leerling. Maar bent u daar zeker van ?
   Bent u niet op de hoogte van de datering van dit evangelie ?
   Kan het ook zijn dat de apostel toen al overleden was ?

   Verwijderen
  2. beste Johannes,wanneer iemand binnen afzienbare tijd of zelfs nu direct dit bericht leest, kunnen ze zich ook afvragen: kende die anonieme Johannes? Waarom schrijft deze :beste? Had deze wel het recht dit te schrijven?
   Veel vragen houden zich bezig met realiteit,het nù kunnen uitleggen van naaldje tot draadje; maar het leven en vooral de Verrijzenis van Jezus is een mysterie; ook de Hemelvaart en zelfs het feit dat duizenden jaren later over heel de wereld nog over God en Jezus'leven wordt gesproken door de Evangeliën is een mysterie.Het christendom had al lang kunnen uitgeroeid zijn mocht dat Gods wens geweest zijn.
   Uiteraard mogen we veel vragen stellen, maar misschien is het toch het belangrijkste om de inhoud van de overgeleverde teksten tot ons te laten doordringen, niet?
   Excuus indien dit hoogdravend overkomt, dit is zeker niet de bedoeling, vooral omdat dit hier geschreven wordt door een arme zondaar.
   laten we het Licht en de Geest ontvangen, om het even op welke manier en Gods Liefde zoveel mogelijk doorgeven.
   Dag broers en zusters in Gods Vrede.

   Verwijderen
  3. Eerwaarde Daniél,gezien H.Johannes mijn meest geliefde apostel is ,de apostel van de liefde!!! ben ik zeer dankbaar voor uw extra commentaar.

   Verwijderen
  4. Een bijzondere apostel.
   Geleidelijk aan kwam Johannes tot het inzicht dat het in de missie van Jezus ging om de liefde van de Vader voor de mensen (1 Joh 4 : 8, 16). God als ‘de liefde’ is een centraal thema in het evangelie van Johannes. Onze Heer voor Johannes en enkele andere leerlingen een bijzondere voorkeur, en in zijn evangelie verwijst Johannes naar zichzelf als ‘de beminde leerling’. Onze Heer heeft zo veel liefde voor Johannes gehad dat hij op het kruis de zorg voor zijn heilige moeder aan zijn beminde leerling had toevertrouwd.

   Johannes stond ook dichtbij Petrus. Beiden waren vissers uit Betsaïda. Zo werd aan hen beiden de voorbereiding van het Laatste Avondmaal van Jezus toevertrouwd (Lc 22, 8). In zijn evangelie herinnerde Johannes dat zij op paaszondag samen naar het graf van de Heer hebben gelopen. Johannes bereikte het graf vóór Petrus, maar hij ging niet binnen totdat Petrus was aangekomen (Joh. 20, 3-10).
   De Handelingen van de Apostelen vermelden dat Johannes en Petrus na de Hemelvaart van Jezus naar de tempel gingen om te bidden (3, 11 en 2, 46-47). Zij zijn ook naar de gedoopte mensen van Samaria gegaan om hen het vormsel toe te dienen. (Hand 8, 14-17).
   In het eerste concilie van Jeruzalem (ca. 50) wordt Johannes daarom één van de ‘pijlers van de kerk’ genoemd samen met Petrus en Jacobus.

   Verwijderen
 2. Best Johannes ,wat een mens van God kan weten is in feite door de apostelen geopenbaard.
  Paulus schrijft:'Van de schepping der wereld af wordt Zijn onzichtbaar Wezen door de rede in Zijn werken aanschouwd,de schoonheid van de schepping wijst naar zijn Maker(Rom 1,16-25)

  Lucas heeft zijn evangelie geschreven vanuit de prediking van Paulus.
  In de Handelingen van de Apostelen is Lucas zijn verslag onder de handelingen van de 1é apostelen Lucas was persoonlijk aanwezig bij de reizen van Paulus.
  H.Ignatius was de opvolger van Petrus door de getuigenis van de martelaren is de kerk gegroeid.
  En Johannes heeft lang na Jezus geleefd,alles staat opgeschreven daar zijn bewijzen van.
  Kom Thomas wordt Johannes !!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ja Kris dat is een goede suggestie ,Jezus vragen vooraleer naar mensen gaan ,bijzonder naar terminale ,ik weet echt niet wat zeggen,als men al op voorhand de kerk afwijst en alle zonden van de kerkelijke mensen naar boven haalt.
  In stilte bid ik wel dat de negativiteit mag opgelost worden in de Liefde van God,maar resultaat is er niet dadelijk.

  Dank voor de goede raad.

  BeantwoordenVerwijderen