.

.

4e zondag in de advent - B

Gabriël ging het huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Zo lezen we vandaag.

Dat is nu precies wat er de komende nacht gaat gebeuren in deze wereld. God zal zeggen: ‘Gegroet m’n mensen, jullie zijn begenadigd, de Heer is met je’.

Ja, ‘met je’. Kerstmis is immers een innerlijk gebeuren, een gebeuren van het hart, een gebeuren in de mens. We gaan dit veruitwendigen, we gaan dit vieren, in de kerk en thuis, we leggen het kind in de kribbe, we geven elkaar geschenken, we versieren onze woning, maar in wezen blijft het een feest van de binnenkant. Al wat er gebeurt aan de buitenkant is een verafbeelding van wat er zich diep vanbinnen afspeelt, in ons persoonlijk, en onder ons als gemeenschap.

De Heer zal komen, steeds weer opnieuw, ook vannacht weer. In die zin is de wereld begenadigd; zijt gij, ben ik, diep begenadigd. Wijzelf zijn de kribbe waarin God zijn Zoon zal baren; vlees en bloed van Hem, liefde van zijn ‘zijn’.

Laten we open ontvangers zijn, goedhartige en koesterende dragers, om Hem gul te baren in een wereld die geschapen is om de liefde te vieren.

kris


7 opmerkingen:

 1. Dit is de laatste dag van de Advent. We hebben ze voorbij zien komen, de drie grote Adventsfiguren: Jesaja, de Doper, Maria.
  Eerst de profeet Jesaja, de verwachting. Hij zag uit naar het komen van God: Maak recht de paden VAN de Heer. Niet: de paden VOOR de Heer. Wij moesten alleen openstaan voor het komen van de Heer en door ons hart voor Hem te openen, werd de weg waarop Hij naar ons toekomt, effen en klaar.
  Dan kwam Johannes de Doper, de bekering. Hij zei: Alle neuzen in de richting van Jezus die komt. Ik doop maar met water, Hij die na mij komt, is eerder dan ik, Hij zal u dopen met de H. Geest en met vuur. Bekering is niets anders dan je keren naar God, weg van jezelf, weg zelfs van de mensen aan wie je je kan ergeren. Kijk alleen naar God, naar Jezus.
  Nu kijken we naar Maria, de ontvankelijkheid. Laten wij zoals zij de Heer ontvangen in ons leven, in ons hart. Niet wij doen het, niet wij maken het, God doet het in ons en met ons. 'Als ik zwak ben, ben ik sterk', zegt Paulus. En: 'Gods genade is u genoeg'. Laten wij aan Jezus ons menszijn aanbieden opdat Hij er Zijn mysterie opnieuw in beleven kan (naar een woord van de H. Elisabeth van de Drie-eenheid).
  Ook tot David zegt God hetzelfde: Jij wilt voor Mij een huis bouwen? Ik zal voor u een huis bouwen; uw troon staat vast voor eeuwig.
  De telg in Maria's schoot is de vervulling van deze belofte. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden; God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken. Jezus is helemaal van God. Niet zoals Simson bewogen door de H. Geest toen hij al wat groter was, ook niet zoals Johannes de Doper door de H. geest bewogen in de moederschoot, neen, ontvangen van de H. Geest! En niet in de onvruchtbare schoot van een oude moeder, maar in de maagdelijke schoot van een jong meisje.
  Het komt er alleen op aan Hem te ontvangen, voor Hem open te staan. Hij moet ook in ons hart geboren worden, zoals in Maria. M.a.w. we moeten op Hem gelijken, we moeten een andere Christus worden. Niet op eigen kracht. Dat kunnen we niet eens. Alleen door open te staan voor Gods genade, voor het komen van God altijd opnieuw. In een zekere zin moeten wij niet volmaakt zijn, als Christus maar volmaakt is in ons. Dat is het geheim dat eeuwen lang verborgen was in het hart van God, maar dat nu geopenbaard is aan ons allen (vgl. de 2de lezing).
  Aan allen een zalige Kerstavond!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eerwaarde dank U wel voor je mooie woorden en duidelijkheid van gisteren en vandaag.
   Dank U Kris met Uw mooie uitleg.
   Moge de Vader, Zoon en Heilige Geest U Zegenen.
   Zalig Kerstfeest en Hoogdag.
   FIAT

   Verwijderen
 2. Aan Kris ,priester Daniël en alle broers en zussen in Christus "Zalige Kerstavond!"

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Door het ‘ja’ van Maria – en ook van St. Jozef – brengt Jezus ons de heerlijkheid van God onze Heer die in ons hart komt wonen, zijn tempel door Hem in ons gebouwd. In dat tempeltje mag ik Hem altijd en overal hulde en eer brengen. Niet ‘ik’ moet het doen, ‘Hij’ is het die het doet in mij! Ik heb mij door Hem te ‘laten’ doen. Ik heb mij alleen maar bereid en ontvankelijk open te stellen, beschikbaar.
  Kom, Jezus, kom! Wees welkom! Hier ben ik.
  Aan Kris en zijn ganse familie en aan u ALLEN,
  een genadevolle kerstnacht met een open en ontvankelijk hart voor de Heer
  Daar bid ik voor in de wake en Eucharistie van deze gewijde, genadevolle en heilige Stille Nacht

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nu koning David zelf in een paleis woont, wil hij ook voor God een woning bouwen. Is hij de woestijnervaring vergeten toen God mee optrok met zijn volk? Het huis, dat God voor zich verlangt, is geen huis van steen, maar het hart van alle gelovigen.
  Door de geboorte van een baby komt God heel klein en kwetsbaar onder de mensen wonen, telkens opnieuw. Niet in kerken en Kathedralen is zijn plek ( naast het koninklijk paleis, kerk en staat ) maar in de stal die ons hart is - daar is zijn liefde en verlossende kracht werkzaam.
  Als de koning denkt dat hij zelf in staat is om God een waardige tempel te geven, dan herinnert Natan hem aan zijn kleinheid en sterfelijkheid. Zo zette de profeet Natan zijn geliefde koning David toch weer op zijn plaats : het is God die Zijn rijk bouwt, ver voorbij de grenzen van wat gij David kunt... David wordt niet vernederd - want God wil zijn koningshuis blijven zegenen. Maar David wordt wel weer tot het besef gestemd dat zijn eigen comfort en heerschappij gegrondvest staat op die onbeheersbare God in die kwetsbare tent, onderweg...
  die stal... die ons hart is

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ook Johannes ,het ene doen (Eucharistie=dankzegging in gemeenschap)en het andere niet laten,Jezus in ons hart welkom heten.
  Persoonlijk sta ik soms in bewondering voor wat de mensen door de eeuwen en tijden voor prachtige godshuizen hebben gebouwd.
  Willen we die godshuizen voor onze volgende generatie's in ere houden ---of zullen het in de toekomst allemaal moskees worden?

  Een zalige kerstavond en nacht en kerstmis in de morgen,aan allen.

  BeantwoordenVerwijderen