.

.

H. Familie

Naar goede gewoonte vieren wij de zondag na kerst de Heilige Familie.
Terwijl we tijdens de voorbije week nog naar de kleine Jezus keken in de kribbe, kijken we deze zondag ook naar zijn vader en moeder, naar het gezin in z’n geheel, de Heilige Familie, zoals men dat gezin van oudsher noemt.

Laten we samen eens kijken naar dit gezin, en laten we het gezin van vandaag eens spiegelen aan deze Heilige Familie.

Wat maakt het gezin Maria-Jozef-Jezus zo heilig ?
Daar zou veel over te zeggen zijn, maar het evangelie dat we zonet hoorden licht alvast een tip van de sluier op, in de zin dat het evangelie van vandaag een feit verhaalt dat een gezin, eender welk, op weg zet naar heiliging.

We hoorden hoe Jozef en Maria met Jezus naar de tempel trokken om hun kind op te dragen aan God. Dit was zeker geen eenmalig gebeuren dat enkel dit gezin deed. Het was in die tijd, trouwens tot op heden, een gewoonte dat vrome Joden hun kinderen opdroegen aan God in de tempel.
En da’s mooi, én belangrijk. In deze toewijding aan God dragen ze namelijk de diepe hoop in zich dat Gods wil in het leven van hun kind mag gebeuren. In de toewijding bidt men om genade dat God het kind zou leiden en behoeden.
In deze toewijding zit ook het engagement van de ouders om hun kinderen in een goede geest op te voeden, opdat het kind de wil van God in zijn leven zou aanvoelen. De ouders binden zich ertoe dat hun kind een mooie volwassene zou worden doorheen de opvoeding, men zal het kind leren liefhebben, leren vergeven, leren geen haat te dragen, enzomeer.
Het is een mooie en waardevolle gewoonte binnen de joodse gemeenschap.

Maar ook wij, binnen de Kerk, kennen deze toewijding, namelijk het doopsel.
Doorheen dit sacrament bieden wij ook hier ons kind aan God aan, en engageren ouders, peter en meter zich ertoe het kind op te voeden in de geest van het evangelie, in de geest van Jezus.

Dat Maria en Jozef Jezus opdroegen aan God in de tempel draagt er zeker toe bij dat men dit gezin heilig mag noemen.
Maar dat geldt ook voor de gezinnen van vandaag die ervoor kiezen om hun kind te laten dopen. Niet dat deze gezinnen heilig zijn in de canonieke zin van het woord, maar het hart van deze gezinnen zit wel op de juiste plaats, of zo zou het moeten na een doopsel.
Men plaatst Christus aanwezig in de opvoeding, men zal het kind leren bidden, leren dat God iets kan vragen. Men zal het kind leren de Bijbel lezen en bestuderen, men zal het leren wat Kerk-zijn betekent. Men zal het leren liefhebben, vergeven, vrede doorgeven, enzomeer.

De gezinnen die hier de dag van vandaag aandacht aan geven zijn meer dan ooit echt waardevol. We leven immers in een samenleving waar het ego heel dikwijls een centrale plaats heeft, met alle gevolgen van dien. Een christelijk maakt hier het verschil. Het weet zich bewoond door Christus zelf, en vanuit Hem zal zij alles doen en laten.
Het zal leven met de vensters open naar de wereld, wetend en zich aantrekkend wat er gebeurt in de wereld. Het zal zich zorgen maken wanneer het niet goed gaat met deze wereld, wanneer er mensen letterlijk honger hebben, wanneer er oorlog is, wanneer mensen zich van God en gebod niets meer aantrekken.

Dergelijke gezinnen werken genezend voor de wereld. Ze zijn helend aanwezig in de wereld. En in het woord ‘helend’ horen we het woord ‘heilig’. Wie helend leeft, bewandelt de weg van de heiligheid, en deze gezinnen zijn dus goed op weg om ooit ook een ‘heilige familie’ te worden.

Laten we bidden voor onze maatschappij, voor onze gezinnen, voor onze kinderen, voor hun kinderen. Laat ons bidden dat onze moderne gezinnen haarden van vrede mogen zijn in onze samenleving.  Dat het plekken mogen zijn waar men ervaart dat liefde en menslievendheid nog echt mogelijk is. Dat het huizen mogen zijn van waaruit positief en opbouwend geleefd wordt.

Laten we ons spiegelen aan het gezin Maria-Jozef-Jezus. Laten we onze kinderen toewijden aan God, zoals Maria en Jozef dat gedaan hebben.
En laten we ook als ouders, of grootouders, onszelf engageren naar onze kinderen en kleinkinderen toe, om hun nabij te zijn in de geest van Jezus, opdat ze zelf dorst krijgen naar deze zo grote vriend voor hen in het leven.

En zo, lieve mensen, zijn we aan de laatste ‘van Woord naar leven’ gekomen van dit jaar. Ik hoop dat u er wat aan had. Het waren geen theologische hoogstandjes, maar wat eenvoudige mijmeringen opgetekend door iemand die knoeit in zijn leven, die meer valt dan opstaat, maar die diep vanbinnen zielsveel houdt van God.

Heel graag wens ik u allen een vrede-vol 2018.

kris

12 opmerkingen:

 1. Heer God, vandaag laat U ons kijken naar het gezin van Nazareth waarin Uw Zoon op is gegroeid. Sint Thomas a Kempis nodigt ons in ons brevier vandaag uit te schouwen naar dat eenvoudig huisje, naar de stal zelfs, waarin U in Uw Zoon woonde onder de mensen. U die rijk was, U wilde arm worden om onzentwille. Opdat wij rijk zouden worden aan liefde, door deel te hebben aan Uw liefde. Heer, geef Uw liefde aan alle ouders, aan allen ook die werken in thuisvervangende oorden, zoals crèches en woonzorgcentra. Leer ons allen op de werkvloer waar we komen, mensen te zijn van Uw liefde. Geef weer wat warmte in onze samenleving. Er zijn zoveel mensen eenzaam. Kinderen, jongeren, oudere mensen die alleen vallen. Heer, laat ons niet in de steek. Geef dat wij, priesters, de mensen hartelijk lief mogen hebben. U hebt ons geen andere vrouw of bruid gegeven dan de gehele mensengemeenschap. Geef dat wij er kunnen zijn voor al wie op ons een beroep doet en zelfs voor hen die ons niet opzoeken. Laat onze gezinnen weer de kern worden van onze samenleving, de oercel, en geef dat onze kinderen in het gezin, zelfs als dat gebroken is of thuisvervangend, dat ze U daar mogen vinden. Moeder Maria, U die goed was voor Gods Kind, U die genoemd wordt 'de koningin van het gezin', zorg voor onze gezinnen. Zorg voor onze kinderen, zorg voor de mensen die uit werken gaan, zorg voor onze bejaarden. En geef dat op deze Oudejaarsavond niemand dom doet, ongevallen veroorzaakt of zelf verongelukt. Geef ons een diepe dankbaarheid voor het voorbije jaar en vooral omdat in Davids huis voor ons een Redder is geboren, van Wie wij met Johannes de Doper de wegen mogen bereiden in het komend jaar, in liefde en eenvoudige dienstbaarheid (vgl. de lofzang van Zacharias, een mooi danklied op het einde van het jaar).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een bijzonder gebed voor Kris om jouw woord van leven, een gebed als dank voor jouw inzet. Ik hoop dat we het nog lang mogen lezen.beste spirituele wensen voor 2018. God zegene en beware u.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik wil me hier volledig bij aansluiten. Dank je Kris voor de dagelijkse Christelijke warmte.

   Verwijderen
  2. bedankt kris, voor de geestelijke leiding de ik dit jaar dagelijks van je mocht ontvangen. een geïnspireerd en liefdevol 2018 toegewenst

   Verwijderen
 3. Ik kom uit een warm gezin en die "normen & waarden" draag ik al een heel leven lang mee. Maar het is goed dat Kris mij daar nog eens doet aan herinneren, want we vinden alles zomaar normaal, maar dat is niet zo, hé !
  Bedankt Kris voor al die bemoedigende woorden die ik elke morgen lees, ik heb daar veel aan !
  En een goede gezondheid gewenst voor 2018. Inspireer ons maar !

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Er is geloof nodig om in familie te leven ! Zonder liefde is familieleven onmogelijk. En om te beminnen moet je in mekaar geloven, en zelfs, over alle ontgoocheling heen, blijven geloven dat het hart van je familieleden groter is dan ze tonen.

  De familie is immers een plaats waar we meer bemind worden dan wij het verdienen. We meten er onze liefde niet. In familie bemint men elkaar, en het is al. Juist dat eenvoudigweg aanvaard worden voor wie men is, schept binnen de familie een geluk dat nergens elders te vinden is.

  De famile steunt op het geloof. Zo jij jouw man bemint, dan is het niet omdat hij de geweldigste man is ter wereld, de meest begrijpende, de geduldigste, de tederste, de edelmoedigste.
  En jij bemint jouw echtgenote ook niet omdat zij de mooiste vrouw is ter wereld, de zachtmoedigste, de kalmste. Neen, jullie beminnen elkaar omdat jullie in elkaar geloven zodat jullie zich geëngageerd hebben in een liefde die enig is voor jullie.

  Jozef en Maria staan er voor zoals alle ouders. Zij onthalen een kind dat voor hen een bron van vreugde zal zijn. Maar ze moeten het erbij nemen dat het kind in de toekomst hen ook pijn en lijden kan brengen, en dat in de mate dat zij hun kind beminnen, zelfs als het zijn eigen weg gaat.
  Het is echter van belang bij moeilijke momenten affectief samen te blijven. Een onbreekbare band schept dan een communie die tegen alles bestand is, en een diepe vreugde in het hart bewaart.

  Aan alle trouwe en toevallige bezoekers van Dagelijks Bijbelcitaat voor de komende 365 dagen een aangename vredevolle familiesfeer in gedragen verbondenheid . Alle goeds elke spliksplinternieuwe dag.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Kris, uw woorden raken me elke dag tot in het diepst van mijn ziel.
  Op de laatste dag van dit jaar wil ik u daar heel bijzonder voor danken, en ook de Heilige Geest die u inspireert. Ik bid vandaag voor alle gezinnen, en heel bijzonder voor u en uw gezin, opdat jullie ook in het nieuwe jaar levende tekens mogen zijn van Gods blijde boodschap. Dat uw liefde en verbondenheid met de Heer mag blijven groeien, zodat je ons allen kan blijven bemoedigen en sterken in geloof, hoop en liefde, en wij op onze beurt ook iets van dat licht kunnen doorgeven aan anderen. God zegene u!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dank je Kris ,mijn dag begint met de Lezingen en commentaar van jou en Pr Daniél ,dank u wel Eerwaarde voor de dagelijkse homilie,elke dag nemen we wel iets mee dat ons in gebed kan dragen door vreugde en pijn.
  Moge de stilte van kerstmis ons oprecht dankbaar maken voor het voorbije jaar.Het onbekende van het nieuwe jaar geeft hoop met God in ons midden.
  Gelukkig Nieuwjaar aan allen die deze site verzorgen en lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Kris, ik ben je vaak dankbaar voor je dagelijkse, onalledaagse woorden van Leven.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik ben een dagelijkse en trouwe lezer (zoals u wellicht weet) van de Bijbelcitaten en uw commentaar, Chris.
  Wat je schrijft is echt, komt van binnen; je bent thuis bij de Vader.
  Je hebt me teder inzicht, waarachtigheid, steun geschonken.
  Door aandachtig te lezen maak ik mij uw woorden 'eigen'door ze te herlezen, herkauwen : zo leerrijk interessant en goed.
  Meer moet dat niet zijn.
  Toepassen in ons leven, die gegeven is door die ene God, die er altijd is : "Heer wie ben ik dat U naar mij omziet."

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Vandaag bij het feest van de H. Familie wil ik jou Kris en jouw gezin speciaal gedenken en jullie alle goeds wensen voor het nieuwe jaar, evenals aan alle trouwe lezers van het Bijbelcitaat.
  Dank voor jouw inzet en voor alles wat we via jou meekrijgen.

  BeantwoordenVerwijderen