.

.

vrijdag in week 3 advent

Op Kerknet.be staat er deze dagen een mooi interview te lezen met Timothy Radcliffe, dominicaan in Oxford. In dat interview (dat je hier kan nalezen) heeft hij het over de vreugde van de christen, een vreugde die haar wortels vindt in God zelf. Wie in ontmoeting leeft met God, draagt vreugde. Daarom geen uitbundige vreugde met veel toeters en bellen, maar een innerlijke vreugde die aan ons te ‘zien’ kan zijn, en die we ook mogen laten zien.

Iets dergelijks lezen we vandaag in het evangelie in dat mooie lied dat we ‘het magnificat’ zijn gaan noemen. Maria prijst God omdat Hij omziet naar het kleine, omdat Hij het nederige uitkiest om gebaard te worden voor de mensheid. Maria weet zich aangeraakt door God en dat doet haar ziel in vreugde ontvlammen.

Lieve mensen, we zijn Maria niet, en we zijn geen fysische dragers van de Heer, en we zullen Hem ook nooit zichtbaar baren. Anderzijds zijn we wel geroepen Maria te zijn, dragers van de Heer, geroepen Hem te baren voor de mensheid.

Laten we ons van deze aanraking door God bewust zijn. En laten we ons daarbij spiegelen aan Maria. Ja, laat ons klein zijn en nederig, beschikbaar en dienstbaar. Opdat ook wij dragers zouden zijn van de Heer, geroepen Hem te baren in elk gebed voor de mensheid, in elke daad van liefde.

Moge dit gebeuren onze ziel doen jubelen, ons hart doen juichen. Om God.
Wat is Hij groot !!!

kris

2 opmerkingen:

  1. Maria die Jezus draagt in haar maagdelijke schoot, zingt bij Elisabeth haar lofzang tot de Heer. Met woorden ontleend aan het loflied van Hanna, dankt zij de Heer, meer nog, ze looft en prijst Hem. Eigenlijk is alleen een mens die God kan loven, een groot en volledig mens. Onze tijd kan God niet meer loven, gelooft niet eens in God. Dan moet je ook alles zelf en alleen doen, dan zie je alleen nog het negatieve in de wereld. Ik hoor mensen klagen die nochtans een inkomen of een omzet hebben waarbij veel andere verloningen gewoon verbleken. Maria is zo niet. God heeft grote dingen aan haar gedaan. Zij weet dat ze dat niet verdient, het is puur genade. God zag neer op de kleinheid van Zijn dienstmeisje. Daarom verheft haar ziel Hem hoog. Barmhartig is God en goed voor al wie Hem erkennen; rijke en zelfvoldane mensen gaan heen met lege handen. Met trotsen en hovaardigen kan God niets doen. De genade daalt af naar het laagste punt. Wie altijd maar aan zijn kinderen leert dat ze assertief moeten zijn, leert ze uiteindelijk een grote mond op te zetten en aan zichzelf genoeg te hebben. Zulke kinderen kunnen God niet vinden. Want God laat Zich maar vinden daar waar wij onvolkomen en zondig zijn, ziek en ellendig. Daarom werd Hij een kind. Kleiner kon Hij Zich niet maken. Dieper kon Hij niet afdalen. Maar Hij deed het voor ons: om ons te redden, om onze kwetsuren en wonden te delen en te dragen en te helen. Hij houdt toch van Israël, Zijn kind? Dat heeft Hij toch aan Abraham beloofd? Daarom is alleen hij of zij die God kan loven en aanbidden, een volkomen mens. Zo iemand gaat door het leven zo kalm als grote stromen, omdat God hem of haar draagt.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Samen met Maria willen ook wij U ,God,hoog prijzen om alle grote dingen die Gij in haar voor ons allen hebt gedaan.

    BeantwoordenVerwijderen