.

.

zaterdag in week 1 door het jaar

Vandaag horen we Jezus zeggen: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars."

Deze uitspraak kan alleen maar ieder van ons tot diepe dankbaarheid stemmen. Niet ?
Moesten enkel de rechtvaardigen (degenen dus die 'recht' varen, altijd en overal) geroepen worden... wat zou Jezus weinig volgelingen hebben.

Het mooie van God is dat Hij bereid is zijn verhaal met ons te schrijven op de kromme lijnen van ons leven.
Is het verhaal daarom minder ? Nee, absoluut niet.
Het zal een verhaal worden van mensen die bemind worden door een God die gelooft in zijn kinderen, een God die ieder de moeite waard vindt om hen persoonlijk aan te spreken, waar zij op die moment zich ook bevinden op hun levenswandel of wat ze ook hebben uitgespookt in de donkere straatjes van het leven. Het zal een verhaal zijn van een God die barmhartig kijkt naar zijn kinderen, die bij wijze van spreken niet kan verdragen dat zijn kinderen verloren lopen. Het zal een verhaal zijn van een God die in zijn Zoon naar de mensen toekomt om hen aan te raken, hen uit te nodigen, hen om te vormen.

In Jezus komt God naar ons toe: niet roepend, niet schreeuwend, de kwijnende vlaspit niet dovend, het geknakte riet niet brekend, maar ieder van ons teder en krachtig optillend uit de bekrompenheid van ons ego om ons op te nemen in z'n eigen leven, opdat we groeiend in geloof en overgave aan Hem, zijn Liefde mogen worden, meer en meer.

Ga in eenvoud, biddend, en met een gezond geloof naar de Heer. Hij wacht. Meer: Hij komt, nee snelt, naar u. Omhels elkaar. En ontvang de gave van één-zijn.

God is groot !

3 opmerkingen:

  1. Het zal je maar overkomen. Saül op zoek naar de ezelinnen van zijn vader, wordt onverwacht tot koning gezalfd voor Israël. En Levi, geheel opgaand in zijn innen van het belastingengeld, wordt door Jezus weggeroepen van zijn tolhuis om de Heer te volgen. Wat hier - typologisch, zou ik zeggen - verhaald wordt over Saül en Levi, geschiedt ook aan ons. Midden onze dagelijkse bezigheden in de wereld, worden wij geroepen tot priester, koning en profeet. Priester: om te delen in het offer van Christus, zoals het in de eucharistie wordt herdacht en gevierd. Dat betekent dat wij onszelf met Jezus elke dag mogen offeren, ons geven aan God, onze Schepper en Heer. Wij zijn er voor Hem, wij allemaal, niet alleen de clerici. Koning: wij zijn allen geroepen het Rijk van God gestalte te geven door ons werken in de wereld met liefde. Als wij onze medemensen dienen en liefhebben en helpen, ook door voor hen te bidden, groeit Gods Koninkrijk op aarde. Profeet: allen mogen wij van ons geloof meedelen, Christus verkondigen, God bekend maken aan onze medemensen, al is het maar aan onze kinderen of kleinkinderen. De H. Hilarius zegt in ons brevier vandaag: 'Ik besef dat het voornaamste dienstwerk van mijn leven aan U gewijd moet zijn, zodat al mijn woorden en gedachten over U spreken... Dat is slechts een uitdrukking van mijn verlangen. Overigens moet ik bidden om de gave van uw hulp en uw barmhartigheid. Gij moet in de opgestoken zeilen van ons geloof en onze belijdenis de wind blazen van uw Geest; zo moet Gij ons voortdrijven...' Hoe heerlijk zijn zulke woorden in de morgenstond, hoe aanmoedigend ook het bezinningswoord van Kris. Neen, wij zijn niet als rechtvaardigen geroepen, God roept ons als zondaren. Met zwakke en zondige mensen sticht Hij door de kracht van Zijn H. Geest Zijn Rijk.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. "Krachtig optillend uit de bekrompenheid van ons ego"!Met alle goeie voornemens bij " 't nieuwe jaar"kan ik er niet aan beantwoorden ...zonder Zijn Kracht ,Zijn Geest en Zijn Liefde! "Wàt zouden wij doen zonder U Jij hebt Woorden van "eeuwig Léven "!!!Allée vooruit vandaag ,ons vlijend dicht tegen Hem en er dan naar leven samen met ieder mens die Hij op onze weg zet! Wàt een zaligheid jullie aanmoedigende woorden om zo de dag door te brengen ! Dankjewel !

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Dank dat Jezus de "emmanuel" is die ons Nu ontmoet zelfs in de duisternis , in onszelf en in de Ander en het Andere!

    BeantwoordenVerwijderen