.

.

zaterdag na aswoensdag

Vandaag zegt Jezus ons: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.'

Hier raakt Jezus de kern van zijn zending aan, namelijk wat verloren dreigt te gaan nieuw leven in te blazen; het leven van God, het leven dat 'liefde' heet.

Elke mens, ook ieder van ons, draagt in zich duistere plekken, waar het licht van de Heer geen plaats krijgt. Het zijn plaatsen die we dikwijls moeilijk kunnen of durven loslaten... Meer, soms voeden en koesteren we ze.
Oppervlakkig gezien geeft het in stand houden van deze plekjes een gevoel van een zeker geluk. Doch wie diep in zichzelf eerlijk is weet dat dit niet het geluk is dat God voor hem droomt. God heeft iets anders met ons voor. En de duistere plekjes in onszelf per se willen behouden verwijderen ons van God, en dus van dat diepe geluk dat Hij ons geven wil.

Wie het stil maakt in zijn hart, en God durft in de ogen te zien, zal dit erkennen. Het zal een zeker lijden met zich meebrengen, wat goed is, en nodig. Het is een goed lijden omdat het een springplank kan worden naar bekering, naar het zich keren naar God, naar het ontdekken wat God met je leven wil, en naar het gaan van die weg, in overgave aan zijn Zoon.

Jezus kent en ziet dit gevecht en lijden in ons. En juist omdat Hij Jezus is, en dus liefheeft in Gods naam, wil Hij niet liever dan ieder van ons opzoeken om ons aan te raken in de kern van onze duisternis, van onze gods-verwijdering. Deze aanraking kan ons ten diepste genezen. De Heer zelf zal ons in deze aanraking optillen, opvoeden, en leren; leren wat het betekent gehoor te geven aan Gods roepstem.

Gooi je in Gods barmhartigheid, en groei.

kris

3 opmerkingen:

 1. De eerste lezing ligt geheel in de lijn van wat wij al schreven de vorige dagen. Als we onze medemens niet meer beschuldigen, niet meer roddelen, delen met wie honger heeft, aan degenen die wenen troost geven, dan komt de Heer bij ons wonen. Dan komt Zijn Rijk. Dan herleven wij met de gehele schepping, omdat er weer harmonie is tussen alles en allen, een diepe sjaloom, een algeheel welbevinden op alle gebied. Men noemt ons de 'bressendichter' (volgens de vertaling die in ons missaal staat) of 'de herbouwer van muren' (vert. Bijbelcitaat), degene die gebroken draden en verbroken verbanden herstelt. Dan brengen we inderdaad weer leven in de straten. En het gaat niet alleen om de herstelde band met de medemens, ook de band met de Heer wordt hersteld doordat de sabbat, de zondag, weer de dag wordt van de Heer, een dag van rust en een dag van eer voor de Schepper. Jezus doet dat ook, geheel en al. Hij roept Levi weg uit zijn bestaan van afpersing en zelfverrijking. Hij geneest zijn hebzucht. En niet alleen dat, ook zijn uitgestoten zijn door zijn volksgenoten omdat hij mee heult met de bezetter, wordt hersteld doordat Jezus hem de hand reikt en uitnodigt Hem te volgen. Hij wordt een nieuwe mens, hij krijgt weer het leven terug. Hij wordt uit zijn isolement gehaald. En niet alleen hij, ook veel andere collega's met hem. De goegemeente kan er wel niet over, maar Jezus komt draden en verbanden herstellen. Hij komt om te genezen wat ziek is, om de ongerechtigheid om te keren, te bekeren in heiligheid. Ook wij zijn nog niet ten volle gerechtig en gezond, maar geen nood: als we ons toewenden naar de Heer, wordt alles goed, want Hij is de bressendichter, degene die onze draden boet en onze zonden uitboet op het kruis.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooie leerrijke commentaren op de Lezingen van de Eerwaarde heer Daniél,en van Kris.

  Kris schrijft:'Jezus heeft lief in Gods Naam' zo kunnen wij van Thérése leren dat wij mogen liefhebben 'in Jezus Naam',kom de anderen beminnen in mij ,schrijft Thérése.

  Ook heel opmerkelijk ,Thérése ontdekte dat in het Oude Verbond geschreven staat:'Gij zult uw naaste beminnen als uzelf'.En Jezus geeft een nieuw gebod:'bemin uw naaste zoals Ik u lief heb gehad'.
  Dus Jezus vragen de mensen om door Zijn liefde in ons de naaste te beminnen.

  Ook de Leestip met het getuigenis van Mr Pastoor van Scherpenheuvel is voedzame spijs,de pastoor citeert een medepastoor,bij huisbezoeken:'Heer,ga eerst binnen,ik kom daarna'.
  Deze woorden kunnen we uistrekken over heel ons leven,Heer spreekt u met die persoon,Heer ,gaat U voor mij uit,Heer leid mij waar U me hebben wil enz
  Nu geef ik Jezus wel veel werk he !

  BeantwoordenVerwijderen