.

.

3e zondag vasten - B

Jezus was behoorlijk boos, om het zacht uit te drukken. Hij was boos uit liefde om de tempel; niet om de stenen van de tempel, wel om de plek (de uiterlijke, maar ook de innerlijke plek) die aan God toekomt, en waar de mens met zijn boze bedoelingen beslag op legt. Ze maken er een markt van, belust op winstbejag en dus puur eigenbelang. Maar zo ook met de innerlijke tempel, het hart van de mens, dat zo dikwijls besmeurd wordt door het aanbidden van het ego, door het dienen van het ik, ver weg van de liefde.

En dan komen we bij de hamvraag: Waar is de plaats van God in ons leven ?
Mag Hij het hart zijn van ons bestaan, het levend hart, Christus in ons ?
Mag Hij het centrum zijn van ons leven, het middelpunt, waarop alles geijkt is ?
Mag Hij de spirit zijn van onze verlangens, de ziel van onze liefde, de Geest in ons ?
Mag Hij zijn wie Hij is: Vader, schepper van alle Goeds, zeggende: 'Ik zal er zijn voor u' ?
Mag Hij het leven zijn van de Kerk, zichzelf gevend voor de mensheid ?

Lieve mensen, laten we van ons hart geen markthal maken, maar laten we ons leven soigneren, en God in Christus de plaats geven die Hij toekomt: het hart van ons bestaan, de bezieler van al ons doen en laten.

Een markthal maken van je innerlijk leven, is het leven kwetsen, het is Christus vernietigen. Wat ook met Hem lijfelijk gebeurd is. Maar voor God is dit nee-woord van de mens niet het laatste. Dat is nu net liefde. Hij zal Christus doen opstaan, en allen de mogelijkheid geven te delen in zijn Pasen.

Laten we als Kerk, als kleinere gemeenschap, als parochie, als gezin, als individu, deze trein van genade niet missen.
Kom Heilige Geest.

kris

4 opmerkingen:

 1. Het is vasten. Dan horen de gelovigen zeker ook op zondag wat echt belangrijk is. Daarom de eerste lezing met de tien woorden van God ten leven. God is de Heer. Hij heeft het Joodse volk weggebracht uit het slavenbestaan in Egypte. Nu zijn ze een vrij volk, vrij om God en de naaste te dienen. Dat geldt ook voor ons, christenen. Wij zijn in ons doopsel vrij geworden van het kwaad in ons leven. Voortaan mogen we leven voor God en de anderen, vrij van onszelf, vrij om aan God en aan elke andere te geven wat hen toekomt. Onze eerste relatie is God. Alle andere relaties zijn aan die eerste ondergeschikt. Als Jezus voor de eerste maal in Zijn leven in de tempel komt, is het om aan Zijn Vader op te worden gedragen. Hij is helemaal van God. Als Hij 12 jaar is en de Joodse volwassenheid heeft bereikt, dan blijft Hij achter in de tempel. Maria en Jozef vinden Hem pas na drie dagen. Maria vraagt dan waarom Hij hen dat aan heeft gedaan. En Jezus antwoordt: 'Wist ge dan niet dat Ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?' Hij wil daarmee nogmaals onderstrepen dat de eerste relatie deze is met God.
  Als Jezus in het evangelie van vandaag weer in de tempel komt, is Hij geschokt. Dat is niet het huis van God zoals het zou moeten zijn. Alle omstandigheden ten spijt, dat offers betaald moeten worden met Joods geld en dat dus de Romeinse munten daarin omgewisseld moeten worden, dat duiven en andere dieren nodig zijn voor de eredienst, stelt Hij een symbolisch gebaar. Al dat uiterlijke, dat commerciële moet weg. Het huis van God is geen markthal. En als de Joodse overheid dan vraagt met welke recht Hij dat doet, zegt Jezus: 'Breek de tempel van Mijn lichaam af, Ik zal in drie dagen herrijzen'. Dat betekent dat de Joodse eredienst met dierenoffers af heeft gedaan. Het paasfeest is nabij. Jezus zal geofferd worden op het kruis en dat levensoffer zal voortaan nog het enige zijn dat aan God gebracht moet worden. Wij vieren eucharistie om dat offer van Jezus te gedenken en - onbloedig - weer tegenwoordig te stellen. En wij mogen meedoen met Hem: onszelf geven aan God, zoals Hij zelf deed op het kruis en ook al bij Zijn opdracht toen hij nog een baby was. Dat kruisoffer is dan ook onze enige verkondiging. Voor Joden is dat een ergernis, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor ons die geloven, is dat onze enige hoop. O Kruis, onze enige hoop!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. zeer verrijkende tekst !

   Verwijderen
  2. Dank u voor de commentaren ,zeer leerzaam .
   Ja laten we van ons hart geen schoppingcenter maken,geen grootwarenhuis,maar een huis waar God Vader Zoon én Heilige Geest graag op bezoek komen en er Zich in vestigen,omdat wij Hen dââr dikwijls gezelschap willen houden.

   Verwijderen