.

.

donderdag in week 3 vasten

Vandaag zegt Jezus ons: 'Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen'.

Gods Rijk op aarde groeit naarmate er steeds meer mensen zijn die bereid zijn Gods aanwezigheid te belichamen. Voor een christen betekent dat Jezus navolgen, gehoor geven aan het evangelie. Dit schept gemeenschap waarvan Jezus zelf het levend hart is. Wie deze genade verwerpt, drijft uiteen, zegt Jezus. Door Hem af te wijzen laten we immers niet toe dat zijn Rijk kan groeien en dienen we dus niet Hem maar dat wat verdeling zaait, het kwaad zeg maar.

Vraag aan ons is: wat of wie gaan we dienen: het kwaad of Jezus.
Toegeven aan het kwaad geeft duisternis en onwetendheid, en daardoor onvrijheid en verslaving. Jezus schenkt ons het ware leven, neemt ons op in Gods liefde, maakt ons tot gemeenschap in Hem, en schenkt Vrede aan ieders mensenhart, aan elke familie, aan elk volk, aan de gehele samenleving.

Aan ons de keuze …

kris

5 opmerkingen:

 1. De Heer onze God wil onze God zijn. Hij stuurt in alle tijden Zijn profeten naar ons toe opdat wij Zijn wegen zouden gaan. Maar in alle tijden luisteren de mensen niet. De ene Godsgezant vinden wij te streng, niets voor ons, de andere vinden we dan weer te zacht. Zelfs Gods eigen Zoon die niets dan goed deed, werd door sommigen aangezien als een kind van de duivel. Ook onze tijd heeft zijn profeten. De zalige paus Paulus VI heeft zeer profetisch gesproken in zijn verguisde encycliek Humanae vitae. Dat er zedenverwildering zou komen, is helaas uitgekomen. Maar de mens straft zichzelf. Het is niet God die dat doet. Ik mag het wel niet zeggen, maar als de vergrijzing en haar verzorging en pensioenen niet meer betaald kunnen worden, is dat ook onze schuld: er zijn te weinig jonge mensen om dat alles te dragen. Het gaat ook allemaal veel te ver met de zgn. genderideologie. De schepping wordt geweld aangedaan, de mens wordt zijn identiteit van M of V te zijn gewoon ontnomen. De vervrouwelijking van de leerkrachten in het onderwijs laat nu al negatieve effecten zien in de ontwikkeling van onze kinderen. Er is geen vader meer. Ik weet wel, zelf kunnen we daar niets aan doen, maar het zijn tendensen die niet van God komen, maar van de Boze. Misschien moeten wij weer aan God om vergeving vragen en zoals de H. paus Johannes-Paulus II op 12 maart van het heilig jaar 2000 deed, toen hij vergiffenis vroeg voor de fouten van de Kerk in het verleden, moeten wij ons geheugen zuiveren. Heer, vergeef het ons als wij uw wegen niet gaan en soms collectief dwalen. Leid Gij met Uw H. Geest onze wereld, laat Uw Rijk komen door Jezus Christus, onze Heer.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ja de duivel is ongekend sluw en vasthoudend

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dankjewel P Daniel voor deze grote waarheid waar u alles bij naam durft noemen. Moge Maria deze sluwe slang(de boze) de kop indrukken en ons op de goede weg leiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Aan Priester Daniel, wat bedoelt u juist met De vervrouwelijking van de leerkrachten in het onderwijs laat nu al negatieve effecten zien in de ontwikkeling van onze kinderen? Begrijp ik dit juist?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Vergeef hun Vader, ze weten niet wat ze doen" Dat zegt Jezus. Interessant want als ik zo denk dan is er minder oordeel... en geen kwaad niet meer, enkel onwetendheid dat miserie meebrengt, dat wel... E.

  BeantwoordenVerwijderen