.

.

donderdag in week 7 door het jaar

Een mijmering vanuit enkele woorden uit het evangelie van vandaag.

‘Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen’, zegt Jezus ons vandaag.

Wat doet onze ziel van vreugde zingen ? Het zout van de Heer. Hij geeft smaak aan ons leven, vrede aan ons hart, bezieling aan ons liefhebben. Wanneer we ons afsluiten van dit zout, verliest ons leven goede smaak, wordt het bitter, en erger: het is niet meer in staat te geven.

Dus, moge de Heer het grote zoutvat zijn in ons leven. Oh ja, met mate. Teveel zout is niet goed; niet voor het lichaam, niet voor de ziel. Dus geen fanatisme, maar rustige bezieling, gezond biddend in Hem, graag dagelijks; op je knieën, en tussen de kookpotten.

Moge Hij de warmte zijn van je liefhebben, de vrede van je zingen, de tederheid naar jezelf toe. Ja, laat Hij het zout zijn.

Neem het niet, maar ontvang het. En verlies het niet.

Een mooie en gezegende donderdag !

kris

2 opmerkingen:

  1. Op deze 24 mei gedenken wij onze Hemelmoeder onder de titel: Maria, Hulp der christenen. Het is een titel die reeds de H. Johannes Chrysostomos in de vierde eeuw aan Maria gaf toen hij naar noemde 'Bouteia', d.i. Helpster. Deze titel werd meer algemeen sinds paus Pius V na de slag bij Lepanto in 1571 de overwinning toeschreef aan het gebed van de katholieken tot Maria, en ook toen paus Pius VII in 1814, na een verbanning door Napoleon, op 24 mei feestelijk terug mocht keren in Rome. Het is een titel voor Maria die de H. Johannes Bosco graag gebruikte en door de Salesianen en de Dochters van Maria Hulp der christenen in ere wordt gehouden. Deze dag is op vraag van paus Benedictus XVI in 2008 een gebedsdag voor de katholieken in China die het moeilijk hebben. Mochten zij ondanks de moeilijke verhouding met de overheid stand houden en moedig het evangelie verkondigen aan hun zo talrijke landgenoten.
    De lezing uit de Jacobusbrief is hard. Het is een blijvende aanklacht tegen de uitbuiting van mensen die ook nu nog doorgaat. Een pijnlijke vraag ook voor ons in het 'rijke' (?) Westen. Zwelgen ook wij in braspartijen en vergeten wij God? Verkwanselen wij onze eeuwige bestemming? Laten wij, christenen, daar alvast niet aan meedoen. Ons goddeloze Westen is ziek, ziek ook in zijn machtswellust en in het opdringen van zijn goddeloze wetten aan de hele wereld. Op deze gebedsdag voor China worden wij ons ervan bewust dat Amerika en zijn bondgenoten al lang niet de enige spelers meer zijn op het politieke en economische wereldtoneel. Laten wij geen aanstoot geven. Jezus vraagt het ons uitdrukkelijk. Ons gedrag in het Westen is vaak een ergernis voor veel mensen in de ontwikkelingslanden en zeker ook voor veel moslims, ook bij ons. Een beker water gegeven aan een arme, zal niet zonder loon blijven. Maar laten wij het maar toe dat wij in de ogen van de wereld ergens als gehandicapt beschouwd worden, omdat wij onszelf veel zondige lusten ontzeggen. Ons loon zal groot zijn in de hemel. En ook nu al zal op ons gelaat een trek liggen van vreugde omdat wij onszelf weten te beheersen. Bidden wij voor de christenen in China. Bidden wij ook voor ons Westen die door zijn goddeloze wetten God buiten spel zet en zelf voor God speelt.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Welke politieke partij houd zich zo dicht mogelijk bij de 10 geboden?Want de wetten worden daar gemaakt,Europees en Federaal ,zelfs op provincie en gemeentelijk vlak zouden we ons moeten richten naar de partijen die geen abortus geen euthanasie en geen immorele achteruitgang toelaten ,die bezorgd zijn voor de zwakken en armen---

    BeantwoordenVerwijderen