maandag in week 6 door het jaar

OVER DE DIEPERE BETEKENIS VAN GODS AANRAKING
(Bij Mc 8, 11-13)

De farizeeën uit het evangelie van vandaag vroegen aan Jezus naar een teken uit de hemel. Terwijl hét teken bij uitstek voor hun neus stond. Ziende en horend als zijn waren, waren zij blind en doof. Zij verlangden wonderen te zien, genezingen, uiterlijke tekenen, maar waren blind voor Gods barmhartigheid waarmee Hij hen wou bezoeken.

Waarschijnlijk zou het vandaag niet anders zijn. Moest Jezus hier fysiek weer ronlopen en - zoals we gisteren hoorden, door 'medelijden bewogen' enkele mensen fysiek genezen -, men zou opnieuw honderden of duizenden fysiek zieke mensen tot bij Hem brengen met de vraag door Hem aangeraakt te worden om uiteindelijk fysieke genezing te krijgen.

Jezus was een man die zijn hart liet spreken en Hij heeft inderdaad heel wat fysieke genezingen verricht. Maar altijd waren dat tekenen die verwezen naar een veel dieper teken: namelijk God die in zijn barmharigtigheid mensen wil aanraken om hen te genezen van al die dingen die een belemmering vormen zich aan Hem te geven. Dit enerzijds.
Anderzijds kam Hij doorheen zijn tekenen de armen en de uitgestotenen bijzonder nabij (ook daad-werkelijk) om aan te tonen dat God een grote genegenheid voor hen had en heeft. De armen waren, en zijn, een spiegel van Gods dorst die Hij leste, en lest, in de persoon van Jezus en waarmee Hij ons oproept - vanuit zijn Zoon - hen op dezelfde wijze nabij te zijn, relatie met hen te gaan, gemeenschap met hen te vormen.

Laat ons diep kijken. Dieper dan de fysieke gestalte van Jezus. Dieper dan die enkele fysieke genezingen die Hij heeft verricht. Laten we kijken naar Gods barmhartigheid waarmee Hij in Christus tot ons komt om ons te genezen van elk kwaaltje dat een belemmering vormt in Hem te leven.


Laten we bidden

Vader,
moge uw Geest ons hart openen
voor het komen van Christus
die ons in uw barmhartigheid wil opnemen
om ons het ware leven te schenken.
In zijn naam.
Amen.


Een mooie maandag voor ieder van jullie.

Met een genegen groet,
kris


Vragen om mee op weg te gaan

Zie ik in Jezus werkelijk die persoon die mij - in Gods barmhartigheid - ten diepse wil aanraken op al die plekken die een belemmering vormen zich aan Hem te geven?

Laat ik me dagelijks (aan)raken door het Woord - Jezus zelf - uit de Schrift?

Ontmoet ik in de armen Gods uitnodiging Hem welkom te heten?

Reacties