donderdag in de paasweek

Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’

Je zou kunnen denken dat, wanneer Jezus verschijnt aan de leerlingen, dat Hij hen onmiddellijk zou zenden met bepaalde opdrachten. Nee, Hij zegt ‘Vrede zij met jullie’. Daarna zal Hij zenden.

Het christendom is niet op de eerste plaats een doe-godsdienst, hoewel er natuurlijk veel gedaan moet worden. Maar er gaat aan dat ‘doen’ iets vooraf, iets dat fundamenteel belangrijk is. En dat is namelijk het ontvangen en dragen van Christus’ vrede.

Wij kunnen nog zoveel doen, of denken te moeten doen, als die innerlijke vrede van Christus ontbreekt heeft het allemaal weinig zin. Want het hart van ons zou doen zou ontbreken.

De vrede waarover Jezus spreekt, en die Hij toewenst, gaat immers over Hem. Niet alleen omdat Hij het is die ze schenkt, maar ook omdat die Vrede door Hem bewoond is. Wie Christus’ vrede draagt, draagt Christus. Wie leeft vanuit de vrede van Christus, leeft vanuit Christus. En wie vanuit Christus leeft, leeft gezegend. In die zin dat wat hij doet vol van genade zal zijn. Al wel-doende zal de Heer door de vrededrager rondtrekken, handelen, woorden spreken.

Laten we ons hart openen voor de vrede van de Heer. Immers ook aan ons zegt Hij iedere ochtend wanneer we opstaan: ‘Vrede zij met u’. Laten we deze vrede, Christus zelf, van harte welkom heten. Opdat Hij ons leven mag zijn, gegeven voor allen die wij in de loop van de dag ontmoeten.

kris

Reacties

 1. De vrede die de verrezen Heer altijd toewenst, dat is die door Hem op het kruis voltooide harmonie met God in alles en in allen. Het is de nieuwe schepping die Christus voltooide op het kruis. Wanneer Hij stervend uitriep: 'Het is volbracht', dan gebeurde dat op hetzelfde moment dat de viering van de sabbat begon in de tempel en in die ceremonie las men Gen. 2, 2: 'God rustte op de zevende dag en voltooide Zijn schepping'. Jezus doet het voor de tweede maal, omdat de zonde van de mensen de schepping kapot had gemaakt. 'Shalom' in het Hebreeuws is van dezelfde stam als het Hebr. werkwoord 'voltooien, volbrengen'. Als Jezus komt, mogen we inderdaad in vrede leven, leven in die voltooide nieuwe schepping.
  Maar belangrijk is ook dat Jezus lichamelijk verrezen is. Vanaf mijn studietijd tot nu toe lees ik zoveel pogingen van geleerde theologen om de verrijzenis geestelijk uit te leggen. Dat is ze natuurlijk ook, maar in een evangelie als dit van vandaag toont Jezus duidelijk dat Hij verrezen is tot in Zijn lichaam toe. Hij eet zelfs een stuk vis, niet omdat Hij honger heeft, maar om Zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij juist lichamelijk verrezen is. Ze mogen Hem ook betasten, zoals we zondag ook over Thomas zullen lezen die uitgenodigd wordt zijn hand in Jezus' wonden te leggen. We gaan nooit begrijpen wat Jezus' verrijzenis is. Dat is een mysterie, waaraan ook wij deel zullen hebben, tot in ons lichaam toe. Ook Moeder Maria verschijnt altijd in een lichamelijke gestalte. En zelfs paus Johannes XXIII verscheen op 25 mei 1966, dus drie jaar na zijn dood, aan Zr. Catharina Capitani die stervend was. Hij wandelde haar ziekenkamer binnen in het hospitaal van Napels en zei: 'Zuster, u hebt veel geleden, maar ik ben gekomen om u te genezen. Sta op, kleed u aan, verwittig de verpleegsters en laat morgen een röntgenfoto nemen, dan zal men zien dat je niets meer hebt'. Hij babbelde nog wat met haar en verdween. En zij was vanaf dat ogenblik volledig genezen. Dat is trouwens het mirakel dat weerhouden werd om Johannes XXIII heilig te verklaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Die mirakels komen niet in de krant. Willen ze ons dom houden?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. “Daarop maakte Hij hun verstand toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften”
  Die zin laat mij niet los. Nikodemus moest opnieuw geboren worden in de Geest.
  Ik herinner mij dat ik graag het Evangelie las toen ik jong en zoekende was, maar dat die woorden niet ‘tot leven’ kwamen,
  tot op het moment dat ik wellicht die doop in de Geest heb gehad.
  Ik vraag mij dan keer op keer af, hoe kunnen mensen tot herkenning komen van de Heer, hoe kan de Schrift hen aanspreken, hoe kan iemand tot geloof komen, hoe
  kunnen wij daartoe helpen, als het immers de Heer zelf is die de sluier van hun geest moet wegnemen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het beste dat wij kunnen doen is het voorbeeld geven, is niet verbergen dat het geloof in Jezus ons iets zegt en ons zelfs gelukkig maakt. De H. Geest werkt echter altijd. Vroeg of laat raakt Hij het hart van vele mensen. Zie morgen.

   Verwijderen

Een reactie posten