zondag 29 door het jaar - A

Jezus sprak: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’

Met deze uitspraak wordt niet bedoeld dat geloof en politiek totaal gescheiden zijn van elkaar. Het is niet zo dat een deel van de mens - vb. zijn openbaar leven - aan de staat zou toebehoren en een ander deel - vb. zijn privé-leven - aan God, als twee gescheiden domeinen zonder invloed op elkaar. Het evangelie moet integendeel invloed hebben op de concrete organisatie van onze maatschappij. De christen wordt juist vanuit het evangelie opgeroepen om als gelovige deel te nemen aan de opbouw van een meer menswaardige, vredevolle en liefdevolle samenleving. Het evangelie zegt ons niet concreet welke politieke structuren nu de beste zijn voor een land, een streek of voor de wereld in onze tijd. Jezus’ woord vandaag biedt ons alleen een waarschuwing voor elke machthebber, groot of klein: politieke macht is enkel verantwoord als zij ten dienste staat van de menselijke waardigheid als kind van God. Boven elke maatschappelijke ordening staat het Rijk van Gods liefde die de unieke persoon van elke mens respecteert.

Naar woorden van Frans Mistiaen, sj

Reacties